Referenties

Luyten.Website maakt al heel wat jaren websites. Het internet evolueert echter zeer snel, en daarom zijn websites van enkele jaren geleden eigenlijk niet langer goede referenties. Daarom beperken we ons hier tot enkele recentere publieke projecten.

Revalidatiecentrum Mirabello

Revalidatiecentrum Mirabello in Gent en Oudenaarde ondersteunt volwassenen met een psychosociale of psychiatrische problematiek, die zich niet in een acute fase bevinden; m.a.w. mensen met ondergesneeuwde krachten en kwaliteiten die zich door een aantal belemmeringen in hun persoonlijk en sociaal functioneren geremd voelen en nood hebben aan een tijdelijk, maar intensief hersteltraject op maat. Op hun website vind je alle informatie over hun dienstverlening.

Type project

Website

Tools en modules

Bouwjaar

2020